Holtery ciśnienia ABPM

HolCARD CR-07 Alfa System v.002

System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (rejestrator z oprogramowaniem).

CR 07 Alfa
HolCARD CR-07 rejestrator v.002

Rejestrator długotrwałych zapisów ciśnienia tętniczego krwi.

HolCARD CR 07
HolCARD CR07 Beta System v.002

System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi.

HolCARD CR 07 Beta

strona wykonana przez: NAMEDALL Marek Kwiatkowski