Systemy Holterowskie HolCARD

Systemy holterowskie HOLCARD 24W Beta

Systemy do analizy metodą Holtera parametrów zapisu EKG - ocenę arytmii i ST. Systemy składające się ze Stanowiska Diagnostyki Medycznej wraz z oprogramowaniem.

HolCARD 24W Beta
Systemy holterowskie HOLCARD 24W Gamma

Systemy do analizy EKG metodą Holtera z rozszerzonym oprogramowaniem do analizy parametrów: zapisu EKG, ocenę arytmi ST, HRV, QT, PMK. Systemy składające się ze Stanowiska Diagnostyki Medycznej wraz z oprogramowaniem.

HolCARD 24W Gamma
Systemy holterowskie HOLCARD 24W Delta

Systemy do analizy EKG metodą Holtera wraz z oprogramowaniem do badań wysiłkowych. Systemy składające się ze Stanowiska Diagnostyki Medycznej wraz z oprogramowaniem.

HolCARD 24W Delta
Rejestratory holterowskie EKG serii AsPEKT

3 oraz 12 kanałowe rejestratory holterowskie z czasem zapisu do 48 godzin.

rejestratory
Systemy holterowskie HOLCARD 24W Alfa

Systemy analizy metodą Holtera podstawowych parametrów EKG. Systemy składające się z oprogramowania i rejestratora holterowskiego.

Systemy holterowskie HOLCARD 24W Eta

Systemy do analizy EKG metodą Holtera z rozszerzonym oprogramowaniem do analizy parametrów: ocenę arytmi ST, HRV, QT, PMK. Systemy składające się z oprogramowania i rejestratora holterowskiego.

Rozszerzenie Systemów HOLCARD 24W

Oferta dla dotychczasowych użytkowników Systemów HOLCARD 24W polegająca na rozszerzeniu oprogramowania o dodatkowe opcje.

rozszerzenie oprogramowania

strona wykonana przez: NAMEDALL Marek Kwiatkowski